Opublikowano

Kaletnictwo (Leatherworking) w New World

Kaletnictwo (Leatherworking) w New World

Kaletnictwo pozwala na przetwarzanie surowych skór zwierząt, zebranych za pomocą umiejętności skórowania, na różne rodzaje skór, które można wykorzystać do tworzenia broni i zbroi lub inżynierii i arkanie. Możesz wyrobić grubą (Coarse Leather), wytrzymałą (Rugged Leather), warstwową (Layered Leather), nasyconą (Infused Leather) i runiczną skórę (Runic Leather). Czyli bierzemy surowe skóry zwierzęce i tworzymy z nich skóry różnego rodzaju, które służą do wyrobienia przedmiotów w różnych zawodach. Nie zapomnij zostawić nagromadzone surowe skóry w specjalnym magazynie miejskim, aby nie nosić je ze sobą. A przy produkcji materiałów kaletniczych będzie automatycznie pobierany bezpośrednio z magazynu. I będziesz potrzebować dużo skóry, ponieważ kolejne rodzaje skór powstają na bazie skóry podstawowej..

Kaletnictwo w New World

Wytwarzanie skóry odbywa się na garbarni, która znajduje się w każdej osadzie. Poziom garbarni jest pompowany, gdy wykonujesz zadania z planszy miejskiej. A sama umiejętność obróbki skóry wzrasta przy wytwarzaniu różnych skór. Należy jednak pamiętać, że na wysokich poziomach obróbki skór będzie wymagane dużo skór zwierzęcych. Dlatego warto pompować umiejętności za pomocą poziomów początkowych, gdzie nie potrzebuje się dużej ilości skóry, chociaż dostaje się mniej doświadczenia. Również, jeśli zgromadzono dużo, na przykład wytrzymałej skóry, to za pomocą słabego rozpuszczalnika (Weak Solvent), można obniżyć jej jakość do grubej skóry. Podczas tworzenia skóry wysokiej jakości będzie potrzebna tanina (Tannin), którą można stworzyć poprzez obróbkę istniejącej skóry na różnych poziomach lub znaleźć w wystarczających ilościach w skrzyniach w całym świecie gry. Używając wyższych poziomów taniny do wytwarzania skóry, można zwiększyć ilość dodatkowej skóry, jaką można zdobyć.

Garbarnia w New World

Obróbka materiałów

Gotowy materiał Potrzebne zasoby Poziom umiejętności do obróbki Poziom garbarni
Coarse Leather Rawhide x4 0 Tier 3
Rugged Leather Coarse Leather x4, Tannin x1 50 Tier 3
Layered Leather Rugged Leather x2, Tannin x1, Thick Hide x6 100 Tier 4
Infused Leather Layered Leather x2, Tannin x1, Iron Hide x8 150 Tier 5
Runic Leather Infused Leather x5, Scarhide x1, Smolderhide x2, Aged Tannin x1 200 Tier 5

Obniżenie poziomu materiałów

Gotowy materiał Potrzebne zasoby Poziom umiejętności do obróbki Poziom garbarni
Coarse Leather x2 Rugged Leather x2, Weak Solvent x3 10 Tier 3
Rugged Leather x2 Layered Leather x2, Weak Solvent x3 20 Tier 3
Layered Leather x2 Infused Leather x2, Weak Solvent x3 30 Tier 3

Przeróbka

Gotowy materiał Potrzebne zasoby Poziom umiejętności do obróbki Poziom garbarni
Tannin x15 Common Material Converter x1, Refining Materials Tier 3 x20 50 Tier 3
Rested Tannin x15 Advanced Material Converter x1, Refining Materials Tier 4 x20 100 Tier 4
Aged Tannin x15 Masterwork Material Converter x1, Refining Materials Tier 5 x20 150 Tier 5