Opublikowano

Muszkiet (Musket) w New World

Muszkiet (Musket) w New World

Muszkiet – to broń dystansowa strzelająca amunicją, zdającą duże obrażenia. Dobrze nadaje się do walki na daleki dystans, charakteryzuje się dużą celnością i odrzutem. Źle się sprawdza w walce wręcz (trudno trafić w cel z bliskiej odległości). Obrażenia, spowodowane wykorzystaniem muszkietu, zależą od Zręczności i Inteligencji. Standardowy atak wywołuje 100% szkody broni. Drzewko umiejętności muszkietu realizowane jest za pomocą dwóch gałęzi: Sharpshooter i Trapper.

Drzewko umiejętności Muszkietu (Musket). Umiejętności kluczowe w gałęziach Sharpshooter i Trapper.

Sharpshooter

Z kolei gałęzie umiejętności reprezentowane są przez 3 zdolności aktywne, ale są też bonusy bierne i końcowe zdolności bierne. Gałąź Sharpshooter zawiera 3 zdolności aktywne: Powder Burn, Power Shot i Shooter’s Stance. Istnieją również umiejętności bierne, które zwiększają obrażenia przebijające i szkodę przy trafieniu w głowę. A końcowa zdolność bierna Sniper dodaje dodatkowe 3-krotne powiększenie do wszystkich strzałów z muszkietu. Powiększenie steruje się kółkiem myszy. Zwiększa również obrażenia od trafienia w głowę o 15%.

Powder Burn

Powder Burn przeładowuje muszkiet prochem, w wyniku czego kolejny strzał zadaje 110% szkody broni i wywołuje palenie (Burn), zadające 20% szkody broni w ciągu 9 sekund. Nie kumuluje się ani nie łączy z innymi przeładowanymi strzałami. Umiejętność jest pompowana 2 razy.

 • Pierwsze pompowanie zwiększa obrażenia od standardowego strzału o 12%, gdy cel jest pod wpływem palenia.
 • Drugie pompowanie wydłuża czas palenia (Burn) do 13 sekund podczas trafienia w głowę.

Power Shot

Power Shot przeładowuje muszkiet wzmocnioną amunicją, a następny strzał zadaje 150% obrażeń od broni. Nie kumuluje się ani nie łączy z innymi przeładowanymi strzałami. Umiejętność jest pompowana 3 razy.

 • Pierwsze ulepszenie polega na tym, że trafienie mocnym strzałem daje wzmocnienie (Empower), zmuszając ataki do zadania dodatkowych 10% obrażeń przez 5 sekund.
 • Drugie ulepszenie dodaje 10% obrażeń celom z pełnym zdrowiem.
 • Ostatnie ulepszenie skraca czas odnowienia umiejętności o 15% przy trafieniu w głowę.

Shooter’s Stance

Shooter’s Stance: gracz przyjmuje stanowisko strzeleckie, aby poprawić jakość strzelania. Strzały zadają 100% obrażeń od broni. W stanowisku twoja mobilność jest zmniejszona do zera, ale czas przeładowania zostaje skrócony o 75%. Wyjście ze stanowiska następuje po trzech strzałach. Ulepszanie umiejętności ma dwa etapy.

 • Pierwsze ulepszenie zwiększa liczbę strzałów do 5 przed wyjściem ze stanowiska.
 • Drugie ulepszenie skraca czas odnowienia wszystkich umiejętności muszkietu o 25%, jeśli wszystkie trzy kolejne strzały trafiają w ten sam cel.

Trapper

Gałąź Trapper jest reprezentowana przez trzy umiejętności aktywne: Stopping Power, Traps i Sticky Bomb. Istnieją również bonusy bierne: zwiększające obrażenia zadawane zwierzętom, blokującemu celowi i zmniejszające otrzymywane obrażenia. Końcowa umiejętność bierna Lethal Combo zwiększa obrażenia zadawane przez muszkiet o 20% przeciwko celom, które są pod wpływem jakiejkolwiek umiejętności gałęzi Trapper.

Stopping Power

Stopping Power przeładowuje muszkiet wzmocnioną amunicją, a następny strzał zadaje 120% obrażeń od broni, trafiając cel i odrzucając go o 3 metry. Nie kumuluje się ani nie łączy z innymi przeładowanymi strzałami. Umiejętność jest pompowana 2 razy.

 • Pierwszy pompowanie umiejętności dodaje wyczerpania do udanego strzału, co zmniejsza tempo regeneracji wytrzymałości o 10% na 8 sekund.
 • Drugie pompowanie zmniejsza prędkość ruchu trafionych celów o 10% na 8 sekund.

Traps

Traps wygląda jak zastawienie pułapki na ziemi, która jest aktywna przez 20 sekund. Po uruchomieniu pułapki cel zostanie unieruchomiony na 3 sekundy. Umiejętność jest pompowana 3 razy.

 • Pierwsze ulepszenie dodaje rozdarcie (Rend) i zwiększa obrażenia uwięzionych celów o 20% na 3 sekundy.
 • Drugie ulepszenie pozwala przywrócić zdrowie do 100% zadanych obrażeń, jeśli cel jest w tym momencie uwięziony.
 • Ostatnie ulepszenie umożliwia aktywację dwóch pułapek za pomocą umiejętności Traps.

Sticky Bomb

Sticky Bomb pozwala rzucić bombę na niewielką odległość, która przykleja się do wszystkiego, z czym się zetknie. Detonacja następuje 3 sekundy po kontakcie i zadaje 175% obrażeń od broni wszystkim celom w promieniu 3 metrów. Umiejętność jest pompowana 2 razy.

 • Pierwsze ulepszenie daje 40 punktów wytrzymałości po zadaniu obrażeń od wybuchu.
 • Drugie ulepszenie spowalnia cel o 15% na 3 sekundy, gdy bomba trafi w niego bezpośrednio.